3d-donkey-button-4

Project #045

אומרים שפשוט זה הכי מסובך ובדיוק בשביל זה יש את חדוה קלינהנדלר שעוזרת לעסקים לפשט את הדברים. לראות בבהירות את המטרות שהם מציבים לעצמם והכי חשוב להעשיר אותם בכלים וידע שופעים חכמה וניסיון. ואת זה בדיוק רצינו להעביר בשפה התקשורתית של Rooms & Words. מילים גדולות, אתגרים ומטרות נשגבות בשפה קלילה, נעימה, נגישה ולא פחות חשוב אסתטית ונעימה. כי לפעמים כשנעים ופשוט – המסובך קל הרבה יותר לעיכול. roomsandwords.com

וורדפרס / אפיון / מיתוג / עיצוב / בניה.