3d-donkey-button-4

Project #027

פרוייקט דאר מרקש הינו דוגמה נהדרת לחנות וירטואלית שיכלה להישאר ׳רק חנות׳ ובעזרת האפיון שלנו להרחיב את העולם ממנו היא באה, הצלחנו להעניק עומק ואישיות שמבדלת אותה מאחרים. בתמונות אוירה שמרחיקות לכת עד ארץ מוצאם של הפריטים המרוקאיים, דרך השקת בלוג מתכונים שמלווים את החוויה, בחרנו לבנות אתר שופיפיי שוקק חיים שכל מה שאנו מקווים לו שהלקוחות הנהדרים איתם עשינו את הפרוייקט, ימריאו מכאן והלאה בדרך צלחה. www.darmarrakech.co.il.

שופיפיי / אפיון / עיצוב / בניה.