3d-donkey-button-4

Project #052

אמנות זה ענין של רגש וכשבונים לה חנות חייבים לעשות זאת כך שהרגש לא יעלם מעיני המבקר בחנות. בתהליך המיתוג של אודליה שוהם, שמנו דגש על ירושלים ממנה היא מגיעה, על עולמות התוכן הפרטיים שלה והשתדלנו להטמיע את האהבה ממנה היא באה בחווית המבקרים בחנות ככל הניתן דרך מסך. ההבדל בין ביקור בעוד חנות לביקור בביתו של אמן והמחשת הערך שהוא מעניק היא אולי ענין של גישה – אבל כזו שעושה את כל ההבדל. odeliastones.co.il

שופיפיי / אפיון / עיצוב / בניה.